Nuttige links

 • Idchips: http://www.idchips.com/
Identificatie van katten, fretten en alle andere dieren, uitgezonderd honden.

 

 • Dogid: http://dogid.be/nl/home

Deze vereniging is aangesteld door de Federale Staat voor het organiseren van de identificatie en de registratie va honden in België, wat verplicht is sinds 1 september 1998

 

 • Cites of de conventie van Washington: http://www.cites.org/fra/index.php

De conventie in verband met de internationale handel van in het wild levende dier- en plantensoorten die met uitsterven bedreigd zijn, Deze is gekend onder zijn afkorting CITES of ook als de Conventie van Washington. Dit is een internationaal akkoord tussen de verschillende staten. Deze heeft tot doel om de handel van in het wild levende dier- en plantensoorten die met uitsterven bedreigd zijn in het oog te houden, opdat deze handel deze planten en dieren niet volledig doet verdwijnen.

 • ARSIA: http://www.arsia.be/

ARSIA is actief op 2 domeinen: de identificatie en de gezondheid van de dieren.

In het kader van de identificatie en registratie van vee, de dieren die onder deze verplichting vallen zijn de runderen, de varkens, de schapen, geiten en hertachtigen en de vogels. Om deze missie te volbrengen bezitten zij een belangrijk hulpmiddel namelijk “SANITRACE”, Dit is op nationaal niveau ontwikkeld door de informatica dienst van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Na meer dan 30 jaar dienst, bieden onze 3 diergeneeskundige laboratoria hun diensten aan aan de Waalse fokkers:

 • diergeneeskundige diagnostiek
 • sanitaire certificatie
 • sanitaire omkadering

Zij vervullen deze missie onder toezicht van de regering om te onderzoeken wanneer de omstandigheden zijn onderworpen aan gezondheidsvoorschriften.

 • FAVV:http://www.favv.be/home-nl/

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

 • Antigifcentrum : http://www.antigifcentrum.be/
070245245 7 dagen op 7 en 24u op 24. U kan met hen contact opnemen indien uw huisdier een gifstof of medicatie heeft ingeslikt. U moet hiervoor de juiste naam van de substantie kennen ofwel de bijsluiter bij jou hebben.
 • Groupe vétérinaire d’étude et de recherche en comportement :http://gerc.be/
 Een groep van dierenartsen die zich toespitsen op het gedrag van de dieren
 • Faculteit diergeneeskunde in Luik: http://www.fmv.ulg.ac.be/cms/c_5000/fr/accueil

Diergeneeskundige faculteit van Luik

 • Diergeneeskundige facuteit Gent:

http://www.ugent.be/di