Wat als je een wild dier vindt?

We krijgen veel oproepen voor wilde dieren. We zijn niet uitgerust of bevoegd om ze te behandelen. Dit zijn dieren die specifieke zorg nodig hebben in overeenstemming met de natuurwetgeving.
Bovendien herinneren we u eraan dat het bezit en het vervoer van dieren in het wild ten strengste verboden is, behalve wanneer een gewond dier wordt overgebracht naar een opvangcentrum voor dieren in het wild.

Maar wat te doen dan?

De Gouden Regel — > Handel niet overhaast, neem de tijd om het dier en de situatie te observeren. Neem dan contact op met een wildlife rehabilitatiecentrum
In Brussel kan je contact opnemen met de Belgische Koninklijke Liga voor de bescherming van vogels (zelfs voor wilde zoogdieren) op 02 521 28 50
In Wallonië kunt u deze kaart raadplegen om erachter te komen wat het dichtstbijzijnde revalidatiecentrum is http://biodiversite.wallonie.be/fr/que-faire.html?IDC=3555

In Vlaanderen kan je deze kaart raadplegen om te zien wat het dichtstbijzijnde revalidatiecentrum ishttps://vogelbescherming.be/wild-dier-nood/adressen-contactgegevens
Het gevonden dier heeft misschien geen hulp nodig. We raden u aan het advies te lezen dat wordt gegeven op:
https://protectiondesoiseaux.be/les-centres-de-revalidation/vous-trouvez-un-animal-sauvage-blesse-que-faire/

En verder
https://www.natagora.be/faqs/jai-trouve-un-oiseau-adulte-blesse-que-faire

U kunt onze dierenartsassistenten bellen en een afspraak maken voor een consultatie op 02/3802492.