Nuttige links

 • Cat id : https://online.catid.be/
  Nieuwe databank voor kattenregistratie
 • Abiec:http://www.abiec-bvirh.be/fr/home
De vereniging is door de federale staat belast met de organisatie van de identificatie en registratie van honden in België, die sinds 1 september 1998 verplicht is.
De abiec website bestaat niet meer, de nieuwe database is nu : http://www.dogid.be/fr/search

 • Idchips: http://www.idchips.com/
Identificatie van katten (vóór november 2017), fretten of elk ander dier dat geen hond is.
 • Cites of Verdrag van Washington : http://www.cites.org/fra/index.php

De Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, bekend onder het acroniem CITES of als de Overeenkomst van Washington, is een internationale overeenkomst tussen staten. Zij moet ervoor zorgen dat de internationale handel in wilde dier- en plantenspecimens geen bedreiging vormt voor het voortbestaan van de soorten waartoe zij behoren.

 • ARSIA: http://www.arsia.be/

ARSIA is actief op twee gebieden: identificatie en diergezondheid.

In het kader van de identificatie en registratie van vee zijn de diersoorten die onder deze verplichting vallen runderen, varkens, OCC (schapen, geiten, herten) en pluimvee.
ARSIA beschikt over een instrument om deze opdracht te vervullen, « SANITRACE », op nationaal niveau ontwikkeld door de informaticadienst van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Onze 3 veterinaire laboratoria zijn al meer dan dertig jaar actief en bieden hun diensten aan de Waalse fokkers aan:

 • veterinaire diagnose
 • gezondheidscertificering
 • gezondheidstoezicht

Zij voeren deze opdracht uit onder de auspiciën van de overheid wanneer de te onderzoeken pathologieën onderworpen zijn aan gezondheidsvoorschriften.

 
 • AFSCA: http://www.afsca.be/home-fr/
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
 • Gifcentrum : http://www.poisoncentre.be/
070245245 7 dagen per week, 24 uur per dag.  U kunt contact met hen opnemen als uw huisdier een giftige stof of medicijn heeft binnengekregen. U moet de exacte naam van de stof of de bijsluiter bij u hebben
 • Veterinary Behavioural Study and Research Group: GERC http://gerc.be/
 • Faculté de médecine vétérinaire: http://www.fmv.ulg.ac.be/cms/c_5000/fr/accueil