Rondwormen bij honden en katten

Wat zijn rondwormen bij hond en kat?

Het zijn ronde, langwerpige wormen, die vaak “honden- en kattenrondwormen” worden genoemd omdat ze lijken op menselijke rondwormen.
Volwassen spoelwormen leven in de darmen van honden en katten en kunnen worden aangetroffen in braaksel en uitwerpselen. De volwassen wormen leggen microscopisch kleine eitjes die in het milieu terechtkomen, nadat ze via de uitwerpselen zijn verwijderd.

Volwassen spoelwormen zoals te zien in de uitwerpselen of het braaksel van puppy’s en kittens. © Alan R. Walker, Creative Commons

Besmettingswijzen

  • langs orale weg (bv. ingestie van met eieren besmet voedsel)
  • Tijdens de dracht (besmetting van pups in de baarmoeder)
  • Tijdens de lactatie (ascaridenlarven kunnen in de melk van de moeder worden aangetroffen en de nakomelingen besmetten).

Beperking van de milieuverontreiniging

  • Raap de poep op
  • Geef uw huisdieren geen toegang tot de moestuin, stranden of speelterreinen.

Beperking van menselijke besmetting

  • Kook het vlees op een matige temperatuur, vooral het orgaanvlees
  • Was uw handen regelmatig.
  • Was de groenten grondig.

Ontworming

– Om uzelf en uw huisdieren te beschermen, moet u uw dieren ontwormen

– Ontworming van puppy’s: vanaf de leeftijd van 2 weken, dan op 4, 6 en 8 weken, vervolgens elke maand tot de leeftijd van 6 maanden.

– Ontworming van kittens: vanaf de leeftijd van 3 weken, dan op 5, 7 en 9 weken, vervolgens elke maand tot de leeftijd van 6 maanden.

– Ontworming van volwassen honden en katten: 4 keer per jaar (om de 3 maanden). In geval van contact met jonge kinderen of kwetsbare personen verdient een ontworming om de 4 à 6 weken de voorkeur, omdat het risico van besmetting van de omgeving met eieren van parasieten dan volledig wordt weggenomen.

– Ontworming van fokteven en -katten: de moeders moeten tegelijk met hun nakomelingen worden behandeld. Zij kunnen ook aan het einde van de dracht worden ontwormd met een larvicidaal ontwormingsmiddel.

Alleen uw dierenarts kan het juiste ontwormingsmiddel voor uw huisdier voorschrijven.

Voor meer informatie

U kunt de ESCAPP website bezoeken

U kunt onze dierenartsassistenten bellen en een afspraak maken voor een consultatie op 02/3802492.