Op reis met je huisdier

Honden en katten binnen Europa

Om in Europa te reizen moet u :
Europees paspoort + vaccinatie tegen rabiës (minimum 1 maand voor het vertrek) moet in orde zijn.
Een gezondheidscertificaat is voor binnen Europa niet meer nodig.

Opgepast nieuwe regeling rond de regeling voor vaccinatie tegen rabiës:

Als u een pup in het buitenland wil kopen, moet deze voor zijn vertrek uit het thuisland gevaccineerd zijn tegen rabies, rekening houdend dat het vaccin pas kan toegediend worden vanaf 12 weken leeftijd en dat er na de primovaccinantie een wachttijd van 21 dagen is vooraleer het vaccin geldig is, kunnen deze dieren niet ingevoerd worden voor de leeftijd van 16 weken. Je mag je puppy pas dragen als hij 16 weken oud is. Op gebied van gedrag en opvoeding kan dit ernstige gevolgen hebben voor de hond, daarom raden wij u dus aan om eerder een hond in België aan te kopen zodat deze bij jou kan zijn op de leeftijd van 8 weken en u dus actief kan deelnemen in zijn goede socialisatie.

Aangezien wij erkende dierenartsen zijn, hebben wij de wettelijke plicht om het FAVV te verwittigen bij de vaststelling van een hond die niet in orde is met deze regelgeving.

Website van afsca : http://www.afsca.be/santeanimale/rage/

Nuttige links :

Mededeling van de FOD VVVL betreffende de nieuwe paspoortmodellen voor gezelschapsdieren : http://www.favv-afsca.be/newsletter-da-vt/newsletter-spf-fod_006.asp#nl
http://www.favv-afsca.be/newsletter-da-vt/newsletter-spf-fod_006.asp#fr

Wijziging van de voorschriften voor het afleveren van het Europese paspoort : http://www.favv-afsca.be/newsletter-da-vt/newsletter-spf-fod_005.asp#nl
http://www.favv-afsca.be/newsletter-da-vt/newsletter-spf-fod_005.asp#fr

Voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten : nieuwigheden vanaf 29 december 2014 : http://www.favv-afsca.be/newsletter-da-vt/newsletter-spf-fod_004.asp#nl
http://www.favv-afsca.be/newsletter-da-vt/newsletter-spf-fod_004.asp#fr

Regels voor het verkeer van honden, katten en fretten: nieuw vanaf 29 december 2014

De voorschriften voor het reizen met gezelschapsdieren (honden, katten en fretten) binnen de Europese Unie worden duidelijker en strenger. Zo zijn de regels voor het afleveren van het paspoort en voor de vaccinatie tegen rabiës aangepast en is het niet-commerciële verkeer beter gedefinieerd. Wat de geldigheid van de vaccinatie tegen rabiës betreft, zullen voor een eerste vaccinatie niet langer de aanbevelingen van de verschillende producenten van toepassing zijn. Vanaf 29 december 2014 is de geharmoniseerde regel dat de eerste vaccinatie tegen rabiës pas vanaf de leeftijd van 12 weken kan worden uitgevoerd en pas na 21 dagen geldig is (ten vroegste vanaf 16 weken).

De Belgische lijst met lidstaten met een rabiësvrij statuut, van waaruit niet-gevaccineerde pups kunnen worden ingevoerd, zal verdwijnen. In principe zullen dus geen dieren jonger dan 12 weken en niet gevaccineerd tegen rabiës meer in ons land mogen worden binnengebracht.

De controles bij invoer in de Europese Unie worden verscherpt. Als het gezelschapsdier uit een land met een hoog risico op rabiës komt ( dus wanneer serologisch onderzoek vereist is ), is de eigenaar of verantwoordelijke verplicht om uit eigen beweging het dier op de plaats van binnenkomst voor controle aan te bieden.

Voor meer gedetailleerde informatie over het vervoer van huisdieren binnen en buiten Europa: https://www.health.belgium.be/fr/animaux-et-vegetaux/animaux/detention-et-mouvements-danimaux/voyager-avec-des-animaux-de-compagnie

Laatste updates over rabiësregelgeving: FAVV-AFSCA – Nieuwsbrief: Dierenartsen – Dierenartsen :

In oktober 2014 werd u op de hoogte gebracht van de wijzigingen in bepaalde regels betreffende het verkeer van honden, katten en fretten, die sinds 29 december 2014 van toepassing zijn (zie mededelingen van de FOD hieronder).De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de geldigheid van de rabiësvaccinatie en het nieuwe verbod om jonge dieren in België binnen te brengen die niet tegen rabiës zijn gevaccineerd.Als gevolg hiervan zijn de Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie) De circulaire betreffende de informatie die door bevoegde dierenartsen moet worden verstrekt wanneer wordt vastgesteld dat honden, katten of fretten illegaal zijn binnengebracht, moest worden aangepast. Deze aangepaste versie zal op 11/02/2015 op de website van het Bureau worden gepubliceerd.

Ter herinnering, het FAVV vraagt om het UPC te verwittigen wanneer een erkend dierenarts geconfronteerd wordt met honden, katten of fretten waarvan hij/zij weet dat zeillegaal in België zijn binnengebracht vanuit een risicoland en dit voor minder dan 6 maanden.
Naast dit verzoek moet het UPC nu ook in kennis worden gesteld wanneer een niet-conforme handelsbeweging wordt ontdekt, uit welk land dan ook, ongeacht of er een risico bestaat of niet.

Het Europees paspoort voor gezelschapsdieren, dat toelaat om naar andere lidstaten te reizen, is aangepast. Dit paspoort moet bij aflevering alle identificatiegegevens bevatten, zowel van het dier als van de eigenaar, en ook door die laatste worden ondertekend. Dit moet voorkomen dat er blanco paspoorten in omloop raken. De paspoorten die voor 29 december 2014 al zijn of nog worden afgeleverd, blijven wel geldig.

De definitie van niet-commercieel verkeer is verduidelijkt: het gaat om elke verplaatsing die niet tot doel heeft om een gezelschapsdier te verkopen of de eigendom ervan over te dragen. Het dier blijft voor de duur van dit verkeer onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar of de gemachtigde persoon.

Wanneer een eigenaar of verantwoordelijke met meer dan vijf gezelschapsdieren reist, blijven dezelfde regels als voor handelsverkeer gelden. Een uitzondering is voorzien voor dieren die deelnemen aan een wedstrijd, een tentoonstelling of een sportmanifestatie, op voorwaarde dat de juiste procedure is gevolgd.

De basisregels voor intracommunautair verkeer van gezelschapsdieren, ten slotte, blijven dezelfde. Honden, katten en fretten moeten geïdentificeerd zijn, geldig gevaccineerd zijn tegen rabiës en vergezeld zijn van een paspoort of van een invoercertificaat. Ook de wachttijden voor invoer of terugkeer met gezelschapsdieren uit derde landen, en de regels voor serologisch onderzoek, wijzigen niet.

Meer informatie (Engelstalig) vindt u op de website van de Euopese Commissie (.WEB) http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pet-regulation_20141229_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pet-regulation_20141229_en.ht

U kunt onze dierenartsassistenten bellen en een afspraak maken voor een consultatie op 02/3802492.