News: Sterilisatie van huiskatten

Sterilisatie van huiskatten verplicht in 2018

Vanaf 1 januari 2018 moet iedere katteneigenaar zijn kat laten steriliseren voor deze een leeftijd van 6 maanden bereikt. Katten die reeds voor 1 januari 2018 geboren werden, dienen gesteriliseerd te worden vóór 1 juli 2018. De dierenarts verleent een sterilisatie-attest aan de eigenaar, en past bovendien voor de katten die hierin reeds geregistreerd zijn, hun sterilisatiestatus aan in de centrale databank CatID. Dit werd bepaald in het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2017 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten (het zogenaamde Kattenplan) en het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 2016 betreffende de identificatie en registratie van katten.

Waarom deze maatregel?

Katten kunnen in principe al gesteriliseerd worden vanaf een leeftijd van 8 weken, de zogenaamde vroegtijdige sterilisatie. Niet alle dierenartsen voelen zich comfortabel bij deze vroegsterilisatie. Daarom werd de leeftijd waarvoor de sterilisatie dient te gebeuren, vastgelegd op 6 maanden. Rond 6 maanden ouderdom wordt een kat immers vruchtbaar. Het is van belang om de sterilisatie zeker voor dit tijdstip uit te voeren om ongewenste drachten en dus ongewenste nesten te voorkomen. De ongewenste kittens worden dikwijls gedumpt, verwaarloosd of geëuthanaseerd door plaatsgebrek in de asielen. Tevens wordt de zwerfkattenpopulatie in stand gehouden met nakomelingen van gedumpte kittens. Sterilisatie heeft ook enkele directe positieve effecten op het welzijn van katten. Voor gesteriliseerde kattinnen is er een lager risico op melkkliertumoren en baarmoederontstekingen, zeker als de sterilisatie gebeurt voor een eerste dracht. Gecastreerde katers worden dikwijls rustiger en minder agressief en ze zoeken minder het gevaar op. Ook urinemarkering komt minder voor.

Uitzonderingen worden gemaakt in de volgende gevallen:

  • verhandeling van niet-gesteriliseerde kittens jonger dan 6 maanden, in dit geval is de volgende eigenaar verantwoordelijk voor de sterilisatie;
  • verhandeling tussen erkende kwekers voor voortplantingsdoeleinden, de kat moet pas gesteriliseerd worden zodra deze niet meer bestemd is om te kweken;
  • indien de kat bestemd is voor iemand buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Het geval van adoptie uit het asiel van een kat jonger dan 6 maanden kan eveneens een uitzondering zijn. Het asiel gaat in dat geval een overeenkomst aan met de adoptant waarbij de eigenaar zelf het initiatief zal nemen om zijn kat voor de leeftijd van 6 maanden te laten steriliseren. Daarna stuurt de eigenaar een sterilisatie-attest van zijn dierenarts naar het asiel.Katteneigenaars die toch nog een nest van hun kat willen, kunnen een erkenning aanvragen als kweker bij Leefmilieu Brussel, Departement Dierenwelzijn. Meer informatie: http://www.leefmilieu.brussels/themas/dierenwelzijn/overpopulatie-van-katten http://www.leefmilieu.brussels/themas/dierenwelzijn/de-handel- gezelschapsdierenst

Wettelijke verplichtingen:

Sinds 1 september 2012 was sterilisatie reeds verplicht voor katten in de asielen, vóór adoptie, mits enkele uitzonderingen. Vanaf 1 september 2014 werd sterilisatie ook verplicht voor alle katten die verhandeld of overgedragen werden.

Vanaf 1 januari 2018 moet echter iedere katteneigenaar zijn kat laten steriliseren (voor katers castratie, voor kattinnen ovariotomie of ovariohysterectomie) voor deze een leeftijd van 6 maanden bereikt. Katten die geboren werden voor 1 januari 2018, dienen gesteriliseerd te worden vóór 1 juli 2018.

De dierenarts die de sterilisatie van een kat verricht, verleent een attest met de datum van de sterilisatie alsook de identificatie van de kat, in voorkomend geval, of de beschrijving ervan. Is de kat geregistreerd in CatID (een verplichting voor alle katten geboren sinds 1 november 2017), dan dient de sterilisatiestatus van de kat aangepast te worden in CatID binnen de 24u. Dit enerzijds om de efficiëntie en navolging van het Kattenplan te kunnen controleren, anderzijds als gemakkelijk consulteerbare tool voor een eventuele volgende dierenarts die de kat behandelt.

Wordt een kat niet-gesteriliseerd binnen gebracht in het Brussels hoofdstedelijk Gewest en is deze ouder dan 5 maanden, moet de kat gesteriliseerd worden binnen een termijn van 30 dagen.

Meer informatie:

  • http://www.environnement.brussels/thematiques/bien-etre-animal/surpopulation-felinehttp://www.environnement.brussels/thematiques/bien-etre-animal/le- commerce-des-animaux-de-compagnie
U kunt onze dierenartsassistenten bellen en een afspraak maken voor een consultatie op 02/3802492.

Contacteer ons

Votre vétérinaire à Beersel
Uw dierenarts in Beersel
Your vet at Beersel

Alsembergsesteenweg 439, 1653 DWORP

Spoed

0475 781 739

Bel ons

02 380 24 92

Contact opnemen

info@vetcarecenter.be
assistante@vetcarecenter.be

Volg ons op FB en instagram

Copyright © 2021 Vetcare Center.